Intenzivní kurzy, jazykové kurzy Chrudim a Hradec Králové - Jazyková agentura Kolumbus


Intenzivní kurzy
Jazykové kurzy Chrudim

Masarykovo náměstí 35


O nás | Kontakt | Veřejné
    kurzy
| Pro
   firmy
| Intenzivní
a pobytové kurzy
| Školky | Fotogalerie | Fórum

Přihláška na veřejný kurz

Přihlašovat se můžete telefonicky nebo emailem:
e-mail: balektom@seznam.cz
tel.: Tomáš Bálek - 777 339 776


Platební podmínky – veřejné kurzy:

Cenu kurzu je třeba uhradit hotově na první hodině kurzu, nebo bankovním převodem na účet č. 43-6486430277/0100 (variabilní symbol Vám sdělí jazyková škola při potvrzení Vaší přihlášky nebo na požádání). Účastník má rezervované místo v kurzu až po uhrazení této částky, jejíž přijetí jazyková agentura potvrdí e-mailem.

Stornovací podmínky:

Při pozdějším oznámení o neúčasti, neoznámené neúčasti nebo předčasném ukončení účasti v kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Jazyková agentura však klade důraz na vzájemné pochopení potřeb svých klientů a v případě nemoci nabízí účast na kurzu v náhradním termínu bez jakýchkoli stornopoplatků. Uhrazené kurzovné lze převést na jinou osobu.

Jazyková agentura Kolumbus - O nás
Design Hájek Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů

Kolumbus jazyková agentura s.r.o. - Jazykové kurzy Chrudim a Hradec Králové

Jazykové kurzy Chrudim a Hradec Králové -

Kolumbus jazyková agentura s.r.o. | balektom@seznam.cz | Tel.: 777 339 776 | Partneři